Home » Stachoniówka to zastrzeżony znak towarowy

Stachoniówka to zastrzeżony znak towarowy

Aby nasza marka była dobrze kojarzona, zadbaliśmy o odpowiednią ochronę prawną swojego znaku towarowego, dokonując jego rejestracji w Urzędzie Patentowym RP.

nazwa znaku: stachoniówka

numer rejestracji: R.302804

rodzaj znaku: słowny

data rejestracji: 2017-08-31

data wygaśnięcia: 2027-03-29

Obszar ochrony zarejestrowanego znaku towarowego obejmuje terytorium Polski.